درباره‌ما

  • زندگی یک بازی شیرین و مهیج است.
  • هر کسی خوب بازی کند برایش شیرین و لذت‌بخش است.
  • زندگی مثل هر بازی دیگری به مهارت نیاز دارد.
آتابای مکتبی

اهداف ما:

خوب زندگی کنیم و کمک کنیم دنیا جای بهتری برای زندگی کردن شود.

موضوع آموزش‌ها

آموزش مهارت های زندگی و رشد فردی

  • آموزش کنترل و مدیریت ذهن و افکار
  • آموزش اصلاح طرز فکر و ایجاد و تغییر باورها
  • شناخت قوانین جهانی و طبیعی رسیدن با خواسته ها
  • آموزش طرز استفاده از سرمایه های طبیعی و خدادادی (‌استعداد‌ها )
  • آموزش مهارت تقویت خودباری، اعتماد بنفس، عزت نفس
  • آموزش مهارت تربیت و پرورش فرزند

تماس با ما

لطفا در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد همکاری با ما تماس بگیرید. ما می‌دانیم که همواره در راه پیشرفت به کمک دیگران نیاز داریم و هیچ‌گاه تمامی ایده‌های خوب به ذهن ما نمی‌رسد.
برخی از ایده‌های کنونی ما ، نتیجه اعمال نظرات بازدیدکنندگان بوده است.

اگر پیشنهادی دارید، با ما تماس بگیرید.

راه های ارتباط با ما
ایمیل : info@atabaymaktabi.com

تماس با مدیریت

مدیر و مالک آتابای مکتبی: امیر اتابکی