دوره کشف رسالت فردی

با کشف رسالت و ماموریت زندگی خود به هرآنچه در زندگی می‌خواهید برسید.

مهم‌ترین کاری که تمام افراد موفق جهان در کل تاریخ انجام داده‌اند این بود که توانستند خود و توانایی‌ها و خواسته‌های حقیقی خود را بشناسند و درک کردند که چرا و برای چه به دنیا آمده‌اند.

اگر ندانی کجا می‌خوای بری و چرا می‌خوای بری و چگونه باید بری، احتمالا هیچ وقت به جایی که باید برسی، نخواهی رسید.

همه به خوبی می‌دانیم که تمام اتفاقات و نتایج زندگی هر فرد مستقما از افکار و رفتارش سرچشمه می‌گیرد.

ساخته شدن و یا از بین رفتن اعتماد بنفس هم مستقیما همان افکار و توانایی‌هایی است که موجب انجام دادن یا ناتوانی در انجام کارها می‌شود

برای اینکه بتوانیم کارهای درستی در راستای تحقق اهداف خود انجام دهیم لازم است اطلاعات درست و مسیرهای عصبی مناسب برای توانایی انجام کارها را بدست آوریم.